Sit Right Up 1-op-1 Werkplekonderzoek Uitgebreid

 
Sit Right Up Myofeedbackadvies

Spierspanning meten is weten

Wist u dat spierspanning lichamelijke klachten veroorzaakt? Met Myofeedback pakt u het probleem gericht aan. Uw medewerker krijgt door deze bijzondere technologie een goed beeld van de situaties die de problemen veroorzaken en kan zo bewust en op de juiste momenten voor ontspanning van de spieren zorgen. De kans op het afnemen en zelfs verdwijnen van de arm-, nek- en schouderklachten neemt toe. Wij vertellen u graag vrijblijvend meer over Myofeedback en de mogelijkheden.

Sit Right Up Myofeedbackadvies

Myofeedback is meer dan alleen een meetinstrument

Myofeedback is niet alleen een meetinstrument, maar ook een leerstrategie: de beeldschermwerker kan tijdens het werken de houding meteen corrigeren en zo de spierspanning verlagen.

KANS, Klachten aan Armen- Nek en Schouders(voorheen RSI) wordt mede veroorzaakt door een hoge spierspanning die uiteindelijk leidt tot overbelasting.

Die hoge spierspanning is bij beeldschermwerk vaak het gevolg van een langdurig foute werkhouding. Met Myofeedback meten we de spierspanning en worden de resultaten meteen digitaal gevisualiseerd.

Tijdens de afspraak plaatsen we een EMG apparaat met een electrode patch op de plek waar uw medewerker lichamelijke klachten (armen, nek of schouders) heeft. Via Bluetooth worden de resultaten zichtbaar op het scherm. Uw medewerker ontdekt zo tijdens het werken op welke momenten en in welke mate de spierspanning opbouwt. We bespreken daarna hoe de spierspanning te verlagen.

Weet u waar uw fysieke klachten door worden veroorzaakt?

Sit Right Up Myofeedbackadvies

Myofeedback nulmeting

Om een goed inzicht te krijgen in de risico's die er gelopen worden door teveel spierspanning, kunnen we dit gaan meten middels ElectroMyoGrafie (EMG). Voor een goed resultaat dient er minimaal drie uur achter elkaar gemeten te worden. 

Om in kaart te brengen wanneer en middels welke taken er teveel spierspanning wordt opgebouwd, komen we twee keer bij de medewerker langs. De eerste keer is voor de nulmeting om het EMG apparaat bij uw medewerker aan te brengen en in te stellen. Uw medewerker wordt kort geobserveerd waarbij de huidige werkplek en positie van de medewerker in kaart wordt gebracht. 

Uw medewerker doet gedurende één dagdeel het normale werk en houdt zelf een tijdschema bij met daarop het type werkzaamheden dat hij uitvoert. Wij leveren een tablet waarop de medewerker kan zien wanneer de spierspanning opbouwt. Bij deze meting zijn wij verder niet aanwezig.

In overleg kan het EMG apparaat na afloop opgehaald of per post met het verslag van de meting retour gestuurd worden. 

Binnen één week na de meting ontvangen werkgever en werknemer een volledige rapportage van de meetresultaten, een overzicht van de knelpunten en kan de vervolgafspraak gemaakt worden  om de spierspanning te verlagen.

Sit Right Up Myofeedbackadvies

Myofeedbackadvies compleet

Om een compleet overzicht te krijgen middels Myofeedback, komen we na de nulmeting opnieuw bij de medewerker op locatie. Aan de hand van de resultaten van de nulmeting, maken we een vervolgafspraak om de in kaart gebrachte knelpunten aan te pakken en de ideale werkplek in te stellen.

Na de aanpassingen, eventueel met ergonomische hulpmiddelen zoals een speciale muis of een ander toetsenbord, voelt uw medewerker meteen het verschil. Ter controle doen we een nieuwe meting. 

Twee weken na de aanpassingen aan de werkplek nemen we per e-mail contact op om te inventariseren hoe het werken met de nieuwe instellingen gaat en om dit eventueel bij te stellen.

Sit Right Up Myofeedbackadvies

Sit Right Up gaat voor kwaliteit en staat daar ook garant voor...

Het werkplekadvies uitgebreid wordt vaak gebruikt wanneer mensen klachten hebben aan armen, nek en schouders waarbij niet duidelijk is aan te geven waar dit door wordt veroorzaakt.

Door gebruik te maken van ElctroMyoGrafie kan er gemeten worden waar en wanneer er te veel spierspanning wordt opgebouwd.

Wanneer de klachten na het Werkplekadvies uitgebreid, aanhouden en er twijfel bestaat of de klachten werk/privé gerelateerd zijn, kan er met het EMG apparaat ook thuis getest worden. We kunnen het apparaat zo instellen dat het gedurende de hele dag (ca. 8u aaneengesloten) metingen uitvoert, waarbij het van belang is dat de medewerker bijhoudt welke activiteiten er verricht worden. B.v. auto rijden, boodschappen doen, stofzuigen e.d.

Uitgebreid onderzoek naar spierspanning met Myofeedback!

Sit Right Up Myofeedbackadvies
€ 595,00 excl. BTW

1-op-1 Werkplekonderzoek Uitgebreid

Dagdeel 1 Nulmeting ca. 4u:
* installeren EMG apparatuur
* observatie
* vastleggen huidige werkpleksituatie
* minimaal 3u zelf meting met EMG apparatuur
* evaluatierapport

Dagdeel 2 Myofeedback Compleet ca. 4u:
* evaluatie nulmeting
* optimaal instellen huidige werkplek
* installeren EMG apparatuur 2e meting
* minimaal 3u zelf meting met EMG apparatuur
* evaluatie na 2 weken via e-mail
* eindrapport
Er wordt gebruik gemaakt van:
* foto's
* EMG op de werkplek
* vragen formulier

1-op-1 Werkplekonderzoek Standaard

€ 275,-

1-op-1 Werkplekonderzoek Uitgebreid

€ 595,-

Meer informatie? Plan vrijblijvend een belafspraak in.

arrow_drop_up arrow_drop_down