Sit Right Up Diensten

 
Sit Right Up 1 op 1 advies

1-op-1 Werkplekonderzoek Standaard

Wanneer u preventief de risico's op fysieke klachten bij beeldschermwerk zo laag mogelijk wilt houden, of als u uw medewerker weer snel klachten vrij wilt hebben, adviseren wij u het 1-op-1 Werkplekonderzoek Standaard aan. Tijdens dit ca. 45 minuten durende advies observeren wij uw medewerker op de werkplek en stellen we gezamenlijk de werkplek zo optimaal mogelijk in.  Er worden voor en na foto’s gemaakt die de verschillen in ergonomie en werkhouding duidelijk laten zien.

Sit Right Up Myofeedbackadvies

1-op-1 Werkplekonderzoek Uitgebreid

Blijven de lichamelijke klachten ondanks de ergonomische aanpassingen van de werkplek aanhouden en wilt u weten waar dit door komt? Door middel van Myofeedback wordt het probleem gericht in kaart gebracht.

Inventarisatie risico's (RI&E)

Bij het inventariseren van de werkplekken worden de medewerkers eerst geobserveerd, en hiervan ook foto’s genomen. Na de observatie stellen we samen met de medewerker de werkplekken zo optimaal mogelijk in, waarna er opnieuw foto’s worden genomen. Deze voor en na foto’s krijgen de medewerkers na het instellen van hun werkplek te zien.

Sit Right Up thuiswerkplek checklist

Werkplek instellen Dichtbij of op Afstand

Door het 'nieuwe werken' en Corona zijn er veel thuiswerkplekken ontstaan, maar ook de thuiswerkplek behoort aan alle normen te voldoen zoals die in de Arbo richtlijnen zijn omschreven. Wij vertellen u waar op te letten.

Sit Right Up workshop

Sit Right Up Online Kennisbank

Met een adequaat werkplekadvies beperkt en voorkomt u de risico’s op KANS (voorheen RSI) bij frequent beeldschermwerk. Om te voorkomen dat de medewerkers terugvallen in hun oude gedrag, en om ervoor te zorgen dat zij zelfbewust worden van de risico's die zij lopen bij beeldschermwerk, is er de Online Kennisbank. Met deze tool kunnen uw medewerkers op elke willekeurige plek gezond werken. 

Sit Right Up Totaal

Sit Right Up Compleet

Het woord zegt het al. Met Sit Right Up Compleet voorziet u, uw medewerkers van alle onderdelen die er toe bijdrage om klachten te voorkomen en bestaande klachten te verminderen. Zoals het inventariseren van de ergonomische hulpmiddelen als aanvulling op uw RI&E, een controle van de beeldschermwerkplekken, het instellen van deze werkplekken en een tool waarmee medewerkers zelf hun werkplek zo optimaal mogelijk kunnen instellen.

Wilt u ook rechtop zitten? Plan vrijblijvend een belafspraak in.