1-op-1 Uitgebreid Electro Myo Grafie werkplekonderzoek

Krijg op kantoor of thuis advies over spierspanning

Direct naar de oplossing 


 

Heb jij last van aanhoudende fysieke klachten?

Heb je last van aanhoudende fysieke klachten zoals nek en schouder klachten, tintelingen in de arm of hand of misschien wel een "doof" gevoel in je arm tijdens het slapen! 

Merk je dat er "kracht verlies" is in je hand?  

Kan je hierdoor jouw werkzaamheden niet meer naar behoren uitvoeren? 

Dan kan er sprake zijn van teveel "spierspanning" tijdens je werkzaamheden.

Wil je weten of dit bij jou ook de oorzaak is, laat dit dan middels een "uitgebreid" beeldschermwerkplekonderzoek controleren.

Door gebruik te maken van ElctroMyoGrafie ,afgekort EMG, meten we waar en wanneer er te veel spierspanning wordt opgebouwd.

Spierspanning meten is weten!

Wat is spierspanning?

Door je de muis alleen maar vast te houden en hier niet mee klikt of scrolt bouw je al spierspanning op! 

Wanneer jij veel met de muis werkt, zoals dingen  selecteren of bevestigen en dus veel moet "klikken", dan heb je een hoger risico op fysieke klachten als RSI en het "carpaaltunnelsyndroom"! 

Door de "klik" beweging met je wijsvinger wordt de spier overbelast en zorgt dit ervoor dat de pees in de carpale tunnel bekneld komt te zitten. 

De klachten die hierbij horen worden vaak niet als zodanig herkend omdat ze meestal in de schouder beginnen. En vandaaruit zakt dit naar beneden en zorgt dit onder andere voor een "doof" gevoel in de arm (vooral tijdens het slapen) en tintelingen in de hand/vingers. Maar het kan uiteindelijk ook voor "kracht"verlies zorgen waarbij het vasthouden van een kopje al veel pijn veroorzaakt. 

Uit onderzoek is gebleken dat fysieke klachten niet altijd veroorzaakt worden door een "verkeerde" werkhouding bij beeldschermwerk. Het is ook mogelijk dat de klachten ontstaan tijdens je privé bezig heden.

Door de Myofeedback weet ik dat ik te gespannen auto rij...

Ik werk in de zorg als facilitair medewerkster en merkte dat ik last kreeg van mijn armen en schouders. Omdat de klachten aan bleven houden heeft Conny een dagdeel met mij meegelopen. Zij plaatste de Myofeedback apparatuur op mijn schouder en heeft mij geobserveerd bij het uitvoeren van mijn werk. Daar heeft zij mij laten zien hoe ik bij bepaalde taken, zoals het dweilen en stofzuigen, mijn houding kan verbeteren om fysieke klachten te voorkomen. Na afloop heeft zij geconstateerd, aan de hand van de uitslag van de EMG meting, dat de klachten toch niet veroorzaakt werden door mijn werkzaamheden. 


Hierop hebben we een nieuwe meting gedaan, waarbij ik de Myofeedback apparatuur gedragen heb tijdens het auto rijden en mijn dagelijks bezigheden thuis. Uit deze meting werd duidelijk dat ik, als beginnend deelnemer aan het wegverkeer, te krampachtig mijn stuur vast hield wat extra spierspanning veroorzaakte. Hier was ik mijzelf niet van bewust.


Ik ben dan ook blij dat met dit onderzoek hier duidelijkheid in is gekomen. Ik let er nu op dat ik mijn stuur ontspannen vast hou en zorg er tijdens mijn werk ook voor dat ik goed op mijn houding let. De klachten die waren ontstaan zijn mede door een acupunctuur behandeling en het nu bewust letten op mijn houding helemaal verdwenen.  Ik kan het dan ook iedereen aanraden wanneer je klachten aan blijven houden hier extra onderzoek naar te laten doen. 

Sit Right Up review
Simone  - Zorg groep Tellus 

Weet jij waar jouw fysieke klachten door worden veroorzaakt?

Myofeedback nulmeting

Om een goed inzicht te krijgen in de risico's die er gelopen worden door teveel spierspanning, kunnen we dit meten middels ElectroMyoGrafie (EMG). Voor een goed resultaat dient er minimaal drie uur achter elkaar gemeten te worden. 

Om in kaart te brengen wanneer en middels welke taken er teveel spierspanning wordt opgebouwd, komen we twee keer bij de medewerker langs. De eerste keer is voor de nulmeting om het EMG apparaat bij de medewerker aan te brengen en in te stellen. De medewerker wordt kort geobserveerd waarbij de huidige werkplek en positie van de medewerker in kaart wordt gebracht. 

De medewerker doet gedurende één dagdeel het normale werk en houdt zelf een tijdschema bij met daarop het type werkzaamheden dat hij/zij uitvoert. Wij leveren een tablet waarop de medewerker kan zien wanneer de spierspanning zich opbouwt. Bij deze meting zijn wij verder niet aanwezig.

In overleg kan het EMG apparaat na afloop opgehaald of per post met het verslag van de meting retour gestuurd worden. 

Binnen één week na de meting ontvangen werkgever en werknemer een volledige rapportage van de meetresultaten, een overzicht van de knelpunten en kan de vervolgafspraak gemaakt worden  om de spierspanning te verlagen.

Myofeedback is meer dan alleen een meetinstrument!

Myofeedback is niet alleen een meetinstrument, maar ook een leerstrategie: de beeldschermwerker kan tijdens het werken de houding meteen corrigeren en zo de spierspanning verlagen.

KANS, Klachten aan Armen- Nek en Schouders(voorheen RSI) wordt mede veroorzaakt door een hoge spierspanning die uiteindelijk leidt tot overbelasting.

Die hoge spierspanning is bij beeldschermwerk vaak het gevolg van een langdurig foute werkhouding. Met Myofeedback meten we de spierspanning en worden de resultaten meteen digitaal gevisualiseerd.

Tijdens de afspraak plaatsen we een EMG apparaat met een electrode patch op de plek waar de medewerker lichamelijke klachten (armen, nek of schouders) heeft. Via Bluetooth worden de resultaten zichtbaar op het scherm. Uw medewerker ontdekt zo tijdens het werken op welke momenten en in welke mate de spierspanning opbouwt. We bespreken daarna hoe de spierspanning te verlagen.

Myofeedbackadvies compleet

Om een compleet overzicht te krijgen middels Myofeedback, komen we na de nulmeting opnieuw bij de medewerker op locatie. Aan de hand van de resultaten van de nulmeting, maken we een vervolgafspraak om de in kaart gebrachte knelpunten aan te pakken en de ideale werkplek in te stellen.

Na de aanpassingen, eventueel met ergonomische hulpmiddelen zoals een speciale muis of een ander toetsenbord, voelt uw medewerker meteen het verschil. Ter controle doen we een nieuwe meting. 

Twee weken na de aanpassingen aan de werkplek nemen we per e-mail contact op om te inventariseren hoe het werken met de nieuwe instellingen gaat en om dit eventueel bij te stellen.

Uitgebreid onderzoek naar spierspanning met Myofeedback!

Electro Myo Grafie bij beeldschermwerk Klachten Beeldschermwerk
€ 595,00 excl. BTW

1-op-1 Electro Myo Grafie Werkplekonderzoek

Dagdeel 1 Nulmeting ca. 4u:
 • installeren EMG apparatuur
 • observatie
 • vastleggen huidige werkpleksituatie
 • minimaal 3u zelf meting met EMG apparatuur
 • evaluatierapport

Dagdeel 2 Myofeedback Compleet ca. 4u:
 • evaluatie nulmeting
 • optimaal instellen huidige werkplek
 • installeren EMG apparatuur 2e meting
 • minimaal 3u zelf meting met EMG apparatuur
 • evaluatie na 2 weken via e-mail
 • eindrapport
 • werkplekpaspoort


Er wordt gebruik gemaakt van:
 • foto's
 • EMG op de werkplek
 • vragen formulier

Meer informatie? Plan vrijblijvend een belafspraak in.