Verdiepend werkplekonderzoek bij de RI&E

Zorg dat je werkplekken voldoen aan de Arbowet en de RI&E

Direct weten hoe dit werkt...


 

In 2002 schreef de Trouw het volgende artikel: 

Afra Botman | 26 oktober 2002, 12:00 uur

‘Ooit wel eens geprobeerd een bureaustoel in te stellen? Wat een heidens karwei. De zithoogte verstellen met die grappige gasveer gaat nog wel. Maar de hendels en knoppen voor de rugleuning, de zitting en de armleuningen zijn onvindbaar. Of ze zijn onbereikbaar vanuit zittende positie. De handleiding is onbegrijpelijk, zeker voor iemand die niet weet wat de goede zithouding is. Naar schatting van ergonomen zit twee procent van de bureauwerkers op een goed ingestelde stoel. En hebben maar heel weinig ooit een blik geworpen op de handleiding.’


Toch is een goede stoel van groot belang, vooral bij beeldschermwerk. Aangezien de computer thuis ook prominent aanwezig is, behoort ook daar een goede stoel te staan. En goed is duur, dat leren we van de ronde langs de winkels en specialisten. De mens is niet gemaakt om te zitten, is hun credo. Voor urenlang goed zitten heeft de mens hulp nodig. Een bureaustoel is niet zomaar een stoel, een bureaustoel is een zitondersteuning. Sommige verkopers hebben zelfs enge verhalen over afgeknelde zenuwen en dode aders. Bij dergelijke dramatische woorden horen vette prijzen, reken op minstens 500 euro. Lees hier het volledige artikel: https://www.trouw.nl/nieuws/bureaustoel~b7368f53/ 


Bovenstaand probleem doet zich helaas nog steeds voor. In het kader van de Risico Inventarisatie & Evaluatie, RI&E, is Sit Right Up dan ook van mening dat elke werknemer minimaal éénmaal een werkplekonderzoek zou moeten krijgen om na te gaan of de werkplek zo optimaal mogelijk is ingesteld. Waardoor klachten aan armen, nek en schouders voorkomen kunnen worden of bestaande klachten worden verminderd. 

Hiervoor hebben wij het "Verdiepend werkplekonderzoek" bij de RI&E ontwikkeld waarbij

 •  een inventarisatie gedaan wordt van de aanwezige ergonomische middelen. Zoals bureaus, bureaustoelen en overige hulpmiddelen
 •  aandacht besteed wordt aan de verlichting 
 • de werkplekken worden ingesteld en de werkenemers ook van advies worden voorzien
 • zij na afloop  een persoonlijk werkplekpaspoort ontvangen waarmee zij op elk willekeurige plek gezond kunnen werken 
 • jij een evaluatierapport ontvangt wat toegevoegd kan worden aan je Plan van Aanpak bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie

Waarom een "Verdiepend werkplekonderzoek" naast de RI&E...

Heb je al eens een RI&E uitgevoerd dan zal je gemerkt hebben dat, er bij het vraagstuk van de beelschermwerkplek, hier alleen in grote lijnen aandacht aan besteed wordt. Er wordt nagegaan of de bureau's en bureaustoelen aan de "normen" voldoen en er wordt verwezen naar de "richtlijnen" uit de Arbo wet. 
Bij het "speciale" instrument Kantoren RI&E wordt wel iets dieper op de werkplek ingegaan maar blijft de uitkomst nog steeds summier. Zo weet je niet hoeveel van je werknemers hun werkplek (on)juist hebben ingesteld en of er specifieke aanpassingen nodig zijn.
Komt er uit jouw RI&E een Plan van Aanpak waarbij er
 •  alsnog extra aandacht besteed moet worden aan de beeldschermwerkplekken,
 •  wil jij weten of deze aan de normen voldoen en 
 • of je werknemers hun werkplek optimaal hebben ingesteld,

Laat dit dan onderzoeken door een "nulmeting" uit te voeren met het "Verdiepend werkplekonderzoek". Hiermee voldoe jij aan je "zorgplicht" en de eisen van de RI&E en voorkom je dat er bij een controle, van de Nederlandse Arbeidsinspectie, een boete wordt opgelegd! 

Persoonlijk Werkplekadvies werkplekonderzoek beeldschermwerk RI&E Arbo

Met het "Verdiepend werkplekonderzoek" bij de RI&E

 • inventariseren we de huidige werkplekken of deze (on)juist zijn ingesteld
 • controleren we het aanwezige meubilair en de verlichting a.d.h.v. de ARBO richtlijnen
 • observeren we de werknemer(s)
 • stellen we de werkplek(ken) zo optimaal mogelijk in
 • evalueren we de voor en na situatie met de werknemer(s) met gebruik van foto's
 • ontvangen zij een werkplekpaspoort met hun persoonlijke instellingen
 • ontvangt jij als werkgever een evaluatierapport dat je kan invoegen bij je RI&E
 • zorgen wij ervoor dat jouw investering in verantwoord meubilair goed wordt benut
Persoonlijk Werkplekadvies werkplekonderzoek beeldschermwerk RI&E Arbo

De evaluatie omvat:

 • een overzicht van het aantal werkplekken die (on)juist zijn ingesteld met foto's
 • een uitgebreid verslag waarin de actiepunten worden vermeld
 • welke actiepunten zijn aangepakt tijdens het werkplekonderzoek
 • worden de specifieke bijzonderheden, die zijn waargenomen bij de werknemers, toegelicht in de vorm van actiepunten
Persoonlijk Werkplekadvies werkplekonderzoek beeldschermwerk RI&E Arbo

Maak gebruik van ons unieke kennismakingsaanbod en ervaar wat Sit Right Up voor jou en je werknemers kan betekenen! 

Vragen over Sit Right Up? Neem vrijblijvend contact op.