RI&E en de beeldschermwerkplek
Beeldschermwerk
Conny Bal
Beeldschermwerk
06/15/2021
3 min
0

RI&E en de beeldschermwerkplek

06/15/2021
3 min
0

Risico Inventarisatie en Evaluatie, bij de meeste mensen wel bekend als de RI&E, is voor werkgevers een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Of je nu werkt op een kantoor, in een fabriek, in een winkel, op straat of thuis achter een bureau. Elk bedrijf met personeel moet laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk en ongezond kan zijn. Dit gebeurt meestal door een arbodienst of Arbo deskundige en moet schriftelijk worden vastgelegd. Tevens dient er een plan van aanpak(PVA) opgesteld te worden, waarin beschreven staat welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Daarnaast moeten ook de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Maar waar moeten we op letten bij het opstellen van de RI&E bij de beeldschermwerkplek?  In dit Blog leg ik je dit graag uit aan de hand van de volgende punten die hierbij van belang zijn:

 • Wat zijn de risico’s bij beeldschermwerk
 • Hoe worden ze veroorzaakt.
 • Plan van Aanpak om risico’s te voorkomen.

In de kantooromgeving wordt veel beeldschermwerk verricht. Dat kan leiden tot RSI tegenwoordig ook wel KANS “Klachten aan Armen, Nek en Schouders” genoemd. In dit eerder geschreven BLOG Wat is RSI en wat zijn de symptomen… kan je lezen hoe RSI wordt veroorzaakt, wat de symptomen zijn en wat je er aan kunt doen om dit te voorkomen.

Wat zijn de risico’s bij beeldschermwerk:

Voor de RI&E is het belangrijk om te weten dat RSI-klachten bij beeldschermwerk grotendeels worden veroorzaakt door vijf Werk gebonden factoren:

 1. Werkplek : slecht ergonomisch ingerichte werkplek, slechte verlichting en klimaatbeheersing
 2. Werkwijze : slechte werkhouding, zoals het werken met opgetrokken schouders of juist een ingezakte werkhouding
 3. Werkdruk : piekbelastingen, eigen gedrevenheid, stress
 4. Werktaken : te eenzijdig, te makkelijk/moeilijke taken, het werk te weinig zelf kunnen indelen
 5. Werktijden : te weinig pauzes nemen

Plan van Aanpak om Risico’s te voorkomen:

Om de risico’s te voorkomen dient er een Plan van Aanpak de PVA gemaakt te worden. Daarbij kan je letten op onderstaande punten.

 1. Werkplek : Zorg voor een ergonomisch verantwoorde werkplek, waarbij ook de verlichting en het klimaat een belangrijke rol spelen. Zijn de juiste hulpmiddelen aanwezig? Met de Verdiepende RI&E bij beeldschermwerk nemen wij dit stukje geheel uit handen!
 2. Werkwijze : Zorg ervoor dat de werkhouding correct is, zodat je de werkzaamheden op de minst belastende manier kan uitvoeren. Is er voldoende ondersteuning? Een Werkplekonderzoek of Workshop die hierop gericht is kan hier goed aan bijdragen. Maar ook een Online kennisbank waarin de medewerkers zelf hun werkplek leren in te stellen draagt hier aan bij. Op de pagina van ons Gezond (thuis)Werken Portaal lees je daar meer over.
 3. Werkdruk : Vermijd pieken in de werkdruk door in te spelen op voorziene periodes van hoge werkdruk. Zijn er voldoende regelmogelijkheden? Hoe ga je om met jouw “gedrevenheid”? Het aanbieden van stoelmassage of coaching voor de medewerker verhoogt de vitaliteit en verminderd stress. Kijk hier voor meer informatie en het maken van een afspraak. Wil jij weten hoe je de "werkdruk" binnen jullie organisatie effectief kan aanpakken download dan de "werkdruk wegwijzer" van TNO!
 4. Werktaken: Taken moeten afgestemd worden op het kennisniveau en ervaring van de medewerker. Zorg voor een uitgebalanceerd takenpakket met voldoende spreiding over de gehele dag, waarbij er voldoende regelmogelijkheden zijn. Varieer belastende werkzaamheden met minder belastende werkzaamheden.
 5. Werktijden: Door onderbreking van het beeldschermwerk met korte pauzes kan de doorbloeding in armen, handen en vingers verbeteren. Waardoor de kans op RSI-klachten worden vermindert. Hoe intensiever het beeldschermwerk, hoe beter het is om meerdere pauzes te houden. Dit is ook heel belangrijk voor de ogen. Hieronder zie je een voorbeeld:

  • na 20 minuten op het beeldscherm te hebben gekeken, 20 seconden je ogen naar buiten richten.         Of op iets anders focussen.
  • enkele minuten rust op elk halfuur werk (bij hoge intensiteit, zoals gegevensinvoer); micropauzes
  • vijf minuten rust op elk uur beeldschermwerk; (bij gemiddelde intensiteit)
  • tien tot vijftien minuten rust op elke twee uur werk (bij relatief lage intensiteit, waarbij al enige             afwisseling is met andere taken).

Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid

In het instrument “Kantoren en de RIE” staat bij punt 2.3.1 “Iedereen krijgt voorlichting over beeldschermwerk”. Om hieraan te voldoen krijg je van ons het Gezond thuiswerken portaal met e-learning de eerste 2 weken GRATIS!

Vraag hier direct jouw offerte aan!

Op de website van Steunpunt RI&E vindt je het instrument “Kantoren en de RI&E” waarmee je alle risico’s die hierop betrekking hebben in kaart kan brengen. Of neem contact met mij op en dan kijken we er samen naar  


Reacties
Categorieën