Hybride werken wat betekend het?
13 oktober 2023 

Hybride werken wat betekend het?

Hybride werken, zijn we het wiel opnieuw aan het uitvinden?

Lees terug naar 2010, 2009 zelfs 2008 ….de term Het Nieuwe Werken was niet weg te slaan van internet en uit de media. Waarom dan nu de naam hybride werken alsof het een nieuw fenomeen is? Het Nieuwe Werken is een begrip dat ooit geïntroduceerd is door de overheid. In feite was het een overkoepelende term voor het ontwikkelen van andere manieren van werken: bewust nadenken over activiteiten die je uit gaat voeren en daar een meest geschikte plek bij zoeken, digitaal, mentaal én fysiek. Kort gezegd: plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Waar komt de term Het Nieuwe Werken vandaan?

DesenCo Group introduceerde in 1993 al de term Het Nieuwe Werken, een innovatieve visie op werken, faciliteren, organiseren en investeren gebaseerd op het optimaliseren van bedrijfsprocessen om de kwaliteit van faciliteiten te verbeteren en kosten te verlagen. Het Nieuwe Werken, doorbrak traditionele gewoonten en een andere visie op organisatie en kantoorhuisvesting concepten. Ook gaven zij van 1993 tot 2004 een tijdschrift uit met de titel Het Nieuwe Werken.

Bill Gates gebruikte de term voor het eerst in een whitepaper van Microsoft uit 2005. Deze whitepaper benadrukte twee aspecten. Enerzijds de wereldwijde trends zoals de globalisering, de 24 uurs economie en de ‘information overload’. Microsoft Nederland had net besloten om naar een nieuw pand te gaan verhuizen en greep de whitepaper aan om deze visie uit te dragen.

Het Platform Slim Werken Slim Reizen en onze eigen rijksoverheid beschrijven in 2010 Het Nieuwe Werken in diverse publicaties. Er wordt beschreven dat veel bedrijven overgaan naar Het Nieuwe Werken en zelfs welke uitdagingen de werkgever en werknemer tegenkomen.

Wat is het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken werd in 2010 omschreven als een systeem van flexibele, maar duurzame inzetbaarheid. Er moest op basis van wederzijds vertrouwen worden samengewerkt binnen afdelingen en medewerkers kregen meer verantwoordelijkheid in en voor hun werk. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer vooraf goede afspraken met elkaar maken over waar, wanneer en hoe er gewerkt wordt”. Al in 2010 werd de werkgever gewezen op de uitdagingen en er werden adviezen uitgebracht over hoe hiermee om te gaan. Hoe moest je je medewerkers inlichten, hoe moest je ervoor zorgen dat zij gezond werkten en hoe je hierover moest communiceren? Bekende valkuilen van plaats- en tijdonafhankelijk werken zijn te lang doorwerken, altijd bereikbaar zijn en niet ergonomische werkomstandigheden, die kunnen leiden tot bijvoorbeeld ongezonde werkdruk, rugklachten en RSI (CANS).

Werkgevers worden erop gewezen dat zij zich volgens de Nederlandse wet ook moeten houden aan een aantal regels rondom de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Zo is de werkgever verplicht maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven die nodig zijn om te voorkomen dat werknemers door hun werk schade lijden. Ook de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zegt daarin iets over werk en gezondheid. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Zo moeten ze een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) maken en werknemers daarover inlichten. Werknemers zijn verplicht te melden als er gevaar dreigt voor hun veiligheid en gezondheid.  Daarnaast zijn er specifieke regels voor de thuiswerkplek, bijvoorbeeld over fysieke belasting. Op grond daarvan moet de werkgever ervoor zorgen dat deze werkplek ergonomisch is ingericht.

Hybride werken, het Nieuwe Normaal?

Het nieuwe normaal, het plaats- en tijdonafhankelijk werken, heeft tijdens de corona crisis zijn intrede gedaan. Maar waarom is dit het “nieuwe” normaal, als we al vanaf 2010 bezig zijn om het kantoor anders in te richten en te gebruiken? Er zijn nu, tijdens en na de crisis, minder medewerkers fysiek aanwezig en het kantoor is een ontmoetingsplek geworden. Kantoren worden opnieuw ingericht en er wordt gekeken naar de behoefte van de individuele medewerker. Waar de één geconcentreerd wil kunnen werken, wil de ander juist kunnen brainstormen. Er is afscheid genomen van de grote kantoortuinen en de standaard bureaus worden vervangen voor concentratiewerkplekken en loungeruimtes.

De voordelen zijn bekend en hebben zich na ruim 10 jaar praktijkervaring bewezen, een betere werk-privé balans, een hogere productiviteit en een vermindering van het aantal files. De werkgevers en werknemers zijn zich bewust van de uitdagingen en valkuilen en toch…

Zijn we nu het wiel opnieuw aan het uitvinden?


Bronnen:

www.hetnieuwewerkenblog.nl/het-nieuwe-werken-waar-komt-de-term-vandaan/

Het Nieuwe Werken, veilig en gezond Hoe doe je dat?, Platform Slim Werken Slim Reizen

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/vraag-en-antwoord/waar-moet-mijn-werkgever-voor-zorgen-volgens-de-arbowet

Het Nieuwe Werken bij het Rijk Ervaringen uit de praktijk, TNO

www.desencogroup.com/#het-nieuwe-werken

www.veldhoencompany.com/nl/het-nieuwe-werken

Over de schrijver
Reactie plaatsen