Zorgplicht bij beeldschermwerk, wat houdt het in?
03 april 2023 

Zorgplicht bij beeldschermwerk, wat houdt het in?

Als werkgever heb je een "zorgplicht" maar wat houdt dit in en wie is er "verantwoordelijk" bij arbeidsongeschiktheid. Jij als werkgever of de werknemer?

Tot hoever ben jij als werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van je werknemers bij beeldschermwerk en wie "zijn" je werknemers?

Jouw werknemers zijn natuurlijk de werknemers die bij jou in "loondienst" zijn. Maar wist je dat jij ook verantwoordelijk bent voor de ingehuurde uitzendkrachten en de Zzpér? Ook voor hun geldt dat jij daar een "zorgplicht" voor hebt! (artikel 7:658 lid 4)

De risico’s bij beeldschermwerk, zoals het krijgen van RSI klachten, sluipen er langzaam in. Ze worden daarom ook niet voor niets “sluipmoordenaars” genoemd. Het zorgt ervoor dat de werknemer het vaak niet of te laat in de gaten heeft. Hij of zij gaan pas reclameren als de klachten er al zijn en dan is het leed al geschied.

We weten, wanneer een werknemer zich ziek meld, dat dit jouw als werkgever veel geld kan gaan kosten. Maar wat denk je dat het jou zal gaan kosten als je werknemer arbeidsongeschikt raakt?

Ook bij beeldschermwerk is er een grote kans dat werknemers arbeidsongeschikt raken door onder andere de fysieke klachten die zij op hebben gelopen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En wat als zij jou als werkgever hiervoor “aansprakelijk” stellen?

Als werkgever heb je een “zorgplicht”!

Je hebt geïnvesteerd in goed ergonomisch meubilair. Ergens binnen de organisatie is er informatie te vinden hoe de medewerker zijn werkplek “goed” moet instellen! En als de medewerker aangeeft “klachten” te hebben dan gaan jullie daarmee aan de slag!

De meeste werkgevers denken dat zij hiermee aan hun “zorgplicht” hebben voldaan. Maar helaas is dit niet het geval en wanneer je het hierbij laat en je werknemers lopen het risico om arbeidsongeschikt te raken dan is de kans aanwezig dat jij als werkgever hier weleens voor aansprakelijk gesteld kan worden.

Hoe vaak zoiets gebeurt blijft natuurlijk altijd de vraag. Maar één keer kan jou al heel veel geld gaan kosten en dan is de vraag of je dit niet had kunnen voorkomen?

Wat houdt de “zorgplicht” bij beeldschermwerk nu precies in?

De zorgplicht van de werkgever staat omschreven in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en houdt in dat de werkgever zijn werknemers “beschermd” in de ruimste zin van het woord. In een rechtsuitspraak is eerder aangegeven dat de werkgever wordt verplicht een preventief beleid te voeren in het kader van zorg voor de veiligheid en de gezondheid bij het werken met een beeldscherm en in dat verband passende maatregelen dient te nemen. Het hof heeft hierbij voorop gesteld dat dit niet een absolute waarborg betekent voor de bescherming van de werknemer tegen het lijden van schade door of tijdens de uitoefening van het werk.

De uitvoering hiervan gaat wel verder dan het treffen van de benodigde maatregelen en het geven van de benodigde aanwijzingen. De werkgever is namelijk ook verantwoordelijk voor toezicht op de naleving daarvan. De werkgever is dan ook verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen waarbij het niet alleen gaat om de werkplek en de materialen maar vooral ook het geven van voorlichting over de risico’s die de werknemers lopen en welke gevolgen dit voor hun kan hebben. Daarnaast is het belangrijk dat je dit ook blijft monitoren.

Wanneer een werknemer schade heeft geleden dan hoeft deze alleen maar aan te tonen dat dit in de uitoefening van zijn werkzaamheden is gebeurd. De werkgever is dan aansprakelijk voor de geleden schade tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn “zorgplicht” heeft voldaan of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer!

Als werkgever is het heel lastig om niet aansprakelijk gesteld te worden te meer omdat hij ten alle tijden moet aantonen dat de maatregelen die hij getroffen heeft voldoende zijn geweest om de geleden schade te voorkomen.

Doordat de werknemer in alle opzichten beschermd wordt, omdat de Hogeraad ervanuit gaat dat een werknemer zich zelf niet snel opzettelijk zal “verwonden”, is de conclusie dat jij als werkgever alert moet zijn vanwege het feit dat de werknemer een ongelijke positie inneemt ten opzichte van jouw als werkgever.

Wat kan je als werkgever doen om de risico’s op aansprakelijkheid bij beeldschermwerk zo klein mogelijk te houden?

  1. Ergonomische (thuis)werkplek, het is belangrijk dat je zorgt voor een goed in te stellen ergonomische (thuis)werkplek.
  2. Voorlichting/instellen van de beeldschermwerkplek, naast het “hebben” van een ergonomische werkplek is het ook belangrijk dat de werknemers verteld wordt hoe zij deze het beste in kunnen stellen zodat zij minder risico lopen op fysieke klachten.
  3. Monitoren van de houding van de werknemers bij het beeldschermwerk, wanneer de werknemers een ergonomische werkplek hebben en ze hebben geleerd hoe zij deze het beste kunnen instellen ben je als werkgever alsnog verantwoordelijk om te blijven monitoren of de werknemer de juiste houding ook blijft hanteren tijdens zijn werk.

Hoe doe je dat?

  1. Aanschaf ergonomische (thuis)werkplek; om zeker te zijn dat jouw investering in een ergonomische werkplek geen extra geld gaat kosten maar juist geld oplevert, is het belangrijk dat je van te voren weet waar je op moet letten bij het uitzoeken van de juiste ergonomischebureaustoel en het bureau maar ook bij de randartikelen zoals het beeldscherm en de muis. Raadpleeg hiervoor vooraf een expert die dit voor jouw kan uit zoeken zodat je niet voor verassingen komt te staan. Of maak gebruik van mijn online kennisbank het “gezond (thuis)werken portaal”, daarin vind je alle kennis en informatie die nodig is om gezond te kunnen werken tot aan je pensioen.
  2. Voorlichting/instellen van de beeldschermwerkplek; om je medewerkers van goed advies te kunnen voorzien is het wederom belangrijk om hier een expert voor in te schakelen. Zij weten waar ze op moeten letten en kunnen je werknemer alles vertellen en vooral ook laten zien hoe zij de werkplek zo optimaal mogelijk in kunnen stellen. Dit kan via een één op één advies of om de saamhorigheid binnen de organisatie te continueren door het geven van een workshop.
  3. Monitoren van de houding van de werknemers; als werkgever is het jouw taak om je werknemers aan te spreken op hun “houding” en daarmee bedoel ik in dit geval de fysieke houding die zij hanteren. Wanneer jij ziet dat je werknemer onderuit gezakt op zijn stoel zit is het belangrijk dat hij/zij hier op gewezen wordt.    Vaak werkt het beter als er een 3e partij hiervoor aan te pas komt, zoals het spreekwoord al zegt ”vreemde ogen dwingen”! Door bijvoorbeeld één keer per jaar of één keer per half jaar een controle ronde langs alle werkplekken uit te laten voeren, zorg je ervoor dat dit een actie is die gecontinueerd word en waarmee je de werknemers nog meer bewust laat worden van hun eigen verantwoordelijkheid hierbij.

Wacht jij pas met in actie te komen tot je medewerkers beginnen te "klagen" of wil jij juist dat zij fysieke klachten  voorkomen en jij straks geen hoge kosten moet betalen bij aansprakelijkheid? Wil je weten wat Sit Right Up voor jouw en je werknemers hierbij kan betekenen en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat het risico om “aansprakelijk” gesteld te worden zo klein mogelijk blijft, neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Over de schrijver
Reactie plaatsen